دسته بندی نشده

  1. خانه
  2. دسته بندی نشده
7 نکته برای موفق بودن کارمندان از راه دور

سال‌ها پس از شروع همه‌گیری، فرآیند نصب اغلب از راه دور انجام می‌شود، زیرا بسیاری از شرکت‌ها به مدل کار از راه دور یا ترکیبی روی آورده‌اند. در این پست، می توانید دریابید که برای دستیابی به ادغام مجازی کارمندان جدید، چه مواردی را باید در هنگام نصب از راه دور در نظر بگیرید. ارائه....