جزئیات خدمات

  1. خانه
  2. 1 ساعت
  3. جزئیات خدمات

صفحه آنلاین برای لینک بیو اینستاگرام (تک صفحه توسط HTML) بدون نیاز به تمدید سالیانه

Description

یک صفحه آنلاین واحد برای شما ایجاد می شود که اطلاعات مهم شما (نمونه ای را در تصویر نمونه مشاهده می کنید) (در زمان سفارش این سرویس از شما دریافت می شود) درج می شود.
این سرویس در دو حالت ارائه می شود.

در حالت اول: این صفحه در دامنه پیش فرض ما قرار می گیرد و نمایش داده می شود. در این صورت نام کاربری صفحه اینستاگرام شما یا نام کاربری انتخابی شما به عنوان آدرس در ادامه دامنه ما قرار می گیرد.

دامین ما: tonisalink.com/username
در حالت اول، نیازی به تمدید سالانه ندارید.

مورد دوم: یک دامنه اختصاصی به همراه سرور برای شما خریداری می شود. شما می توانید دامنه خود را ارسال کنید تا برای شما ارائه شود.
در حالت دوم باید هر ساله به همین روش یا با من تماس بگیرید این سرویس را تمدید کنید. در غیر این صورت غیر فعال می شود.