بایگانی

  1. خانه
  2. سایت های فریلنسری
چرا در سایت های دورکاری فعالیت کنیم؟

کی و کجا کار در منزل خوب و مناسب است؟ هنگام شیوع همه گیری کرونا، کار در منزل برای بسیاری از قشر های کاری و عادی جامعه رواج یافت. بسیاری از کشورها تا کنون همجنان از خانه کار میکنند. اما همه کسب و کار ها اینگونه نیستند و کار در خانه تنها برای برخی از....